Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Łódź

Łódź, Wólczanska 111/113

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej główny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Jako zadania Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi można wymienić na przykład:

  • dysponowanie środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa

  • walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi

  • poszukiwania osób na terenach trudno dostępnych i leśnych

  • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych

Jeżeli jesteś świadkiem pożaru, wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zawiadom służby i zadzwoń pod 112 lub 998.